A szex és a szerelem egymáshoz való viszonya

Minden párkapcsolat több lábon áll, amelyek mind külön-külön is meghatározó elemek. Fontos a szexualitás, de ugyanígy az érzelmi oldalt sem szabad elhanyagolni. Mivel a férfiak és a nők igencsak különbözően állnak a kapcsolataikhoz, másképp is állítják fel a prioritásokat az érzelmek és a szexualitás vonatkozásában.

Egy baráti beszélgetés alkalmával került szóba egy általánosítás, miszerint a nők szexet adnak a gyengédségért cserébe, a férfiak viszont romantikát és gyengédséget adnak a testi örömökért. Igaz, hogy ez az álláspont igencsak leegyszerűsíti ezt a korántsem egyszerű kérdést, de mindenesetre elgondolkodtató. Vannak ugyanis olyan kimondatlan dolgok egy párkapcsolatban – vagy egyáltalán a férfi-nő kapcsolatban – amit mindenki tapasztal valamikor élete folyamán.

„A szex vajon mi? Ha szeretsz vajon mi?”
A szex elsősorban nem a lelkünknek kell. Ez egy természetes emberi szükséglet, ami a kielégülés felé hajt. Mindenkiben megtalálható, kontrollálható, ám extrém esetben van, aki erre nem képes, ez azonban már betegségnek tekinthető, függőségnek. Ha megtörténik a kielégülés, akkor a vágy egy időre csillapodik. A szerelem azonban egészen más. A lelkünket kell vele kielégítenünk. Nem mindenki egyformán érzi, és nem mindenkinek van rá egyformán szüksége. A szexszel ellentétben a szeretett személy „szeretése” nem múlik el, ha nincs velünk a szerelmünk, erősen vágyakozunk utána.

Rengetegféleképp lehet értelmezni, felvázolni a szex és a szerelem egymáshoz való viszonyát. Egy egészséges párkapcsolatban is több formája fordulhat elő e két fontos szereplő kapcsolatának.

Lássuk, milyen skatulyákba lehet elrendezni a szerelmet és a szexet a párkapcsolat szempontjából:

1. Szerelmi kapcsolat, amelynek a szex az alapja
Ebben a kapcsolatban az a fél nyer többet, akinek a szexualitás jelenti az élete mozgatórugóját, azaz a testi kielégülés fontosabb számára, mint a lelki egyesülés, a szeretés. A szerelem ebben a kapcsolatban másodrendű szerepet játszik. Több tudós és kutató is osztja Sigmund Freud nézetét, miszerint az ember nem horgonyozhat egész életében egyvalaki mellett, hiszen az az egy valaki nem képes egy életen át kielégíteni a szexuális vágyat.

2. Szexuális kapcsolat, amely a szerelmen nyugszik
A túlidealizált szerelemmel igazából senki sem nyer egy kapcsolatban. Akik így élnek, azok a szexualitást szorítják háttérbe, és túlbecsülik a szerelmet. Abraham Maslow, aki megalkotta a szükségletpiramist, azt vallja, hogy a szex csak egy alacsonyrendű szükséglet, a szerelem viszont az önmegvalósítás körébe tartozik.

3. Szerelmi kapcsolat, amelynek része a szex
Megvan a balansz az életben! A fenti két típus után íme, a szerelmi kapcsolat, amelynek szerves része a szex. Ez a viszony azért lesz teljes, mert a felek felfogják, hogy nem a szex az egyetlen, ami egy kapcsolatot működtet, ugyanakkor nagy szükség van rá.

A boldog kapcsolat titka
Mindenkinél más, mindenki másra esküszik. Az egészséges fogalmáról is mindenkinek más véleménye van. Az biztos, hogy az együttélés, a közös élet és majdan esetleg a házasság több fontos alappal kell, hogy rendelkezzen: a konfliktuskezelés képességével, a megfelelő kommunikációval, a közös célok felé vezető egyértelmű közös úttal. E mellett persze a mindennapokat is irányítani kell, számlákat kell fizetni és még sok más kellemes és kellemetlen dolgon kell együtt keresztülmenni. E miatt lesz PÁRkapcsolat. A szex és a szerelem csak együtt lesznek igazán termékeny páros, külön-külön nem érik el azt a célt, amire minden ember vágyik (még azok is, akik nem vallják be).

Forrás: IntimZóna

Vissza